فارسی English

کالا خدمات هونام

سکوبندی آزمایشگاهی

بدون شک مرحله سکوبندی و میزبندی یکی از مهمترین مراحل تجهیز یک آزمایشگاه بوده و بدیهی است رعایت اصول  حرفه ای از جمله: اصول ایمنی، فنی و زیبایی، در طراحی و ساخت این دسته از تجهیزات موجبات ارتقاء سطح کیفی، افزایش راندمان و بهره وری در عملکرد آزمایشگاه ها را فراهم خواهد ساخت. این شرکت آمادگی خود را جهت انجام پروژه های سکوبندی در حوزه های پتروشیمی، داروسازی، دانشگاهی، تحقیقاتی، مواد غذایی و دیگر صنایع اعلام میدارد.

تلگرام